تبلیغات
چند کلمه حرف حساب!!! در باب دین... - اسرار نماز 1
شنبه 17 مهر 1389

اسرار نماز 1

• نوشته شده توسط: ساعی حق جو

مباحثی درباره اسرار نماز(1)

 

نماز مهمترین فریضه ای است که مکلفین در هر حالی باید آن را انجام دهند و اگر آنگونه که شایسته و در توان مکلفان است انجام گردد به تنهائی از تمام بدی ها و زشتی های عقیدتی و عملی جلوگیری میکند همچنانکه خداوند در قرآن میفرماید: إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَْى‏ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَر(سوره عنكبوت-آیه‏45)یعنی محققا نماز از فحشاء و منکر باز میدارد.و جای بسی شکر است که خداوند متعال به بندگان سراپا قصور و تقصیر نه تنها اجازه داده بلکه واجب فرموده که دست کم شبانه روزی 5 مرتبه به این معراج و عمود دین عروج کرده و شرفیاب محضر اقدس حضرتش گردند. اگر ما معنی و مقصود از نماز را میدانستیم هرگز از حالت نماز برون نمیشدیم ((خوشا آنانکه دائم در نمازند)) و اکنون که شرائط زندگی چنان فرصت همیشگی و دائم الصلاه بودن را به ما نمیدهد شایسته است حالت معنوی نماز را حفظ کنیم.

 

ادامه.......

نماز ، دارای ارکانی معنوی و معرفتی و ارکانی ظاهری است. ارکان ظاهری آن همان مسائلی است که در رساله های عملیه بازگو شده است.هدف از  این نوشتار و نوشتارهای آینده این است که راجع به ارکان معنوی و معرفتی نماز بحث شود. البته نماز دارای مقدماتی مثل غسل و وضوء و ... میباشد و همچنین دارای تعقیباتی هم میباشد که آن مقدمات و تعقیبات هم دارای یک صورت ظاهری و یک صورت معنوی و معرفتی هستند.در این بحث راجع به صورت معنوی و معرفتی مقدمات و تعقیبات نماز هم بحث خواهد شد.

و اما شروع این بحث از مقدمات نماز میباشد: از جمله مقدمات نماز طهارت قبل از آن است که باید دید از لحاظ معرفتی در چه جایگاهی میباشد.

طهارت قبل از نماز از لحاظ معرفتی و معنوی اشاره ای به لزوم طهارت روحانی انسان است.

یكى از علماء مى‏گوید: «باید انسان به یاد آورد كه تكلیف او به شستن اعضاى ظاهر بدن و پاكیزه كردن آنها به سبب این است كه اعضاى مذكور متصّدى امور دنیوى و آلوده به كدورتهاى پست مادّى هستند. از این رو در موقع اشتغال به عبادت و پرداختن به كار آخرت، فرمان طهارت از دنیا داده شده و در وضو به شستن صورت دستور داده‏اند زیرا انسان با صورت خود چهره دل را به خداوند متوجّه و به او اقبال مى‏كند، و بیشترِ حواسّ ظاهرى كه بزرگترین اسباب برانگیختن انسان به خواستهاى دنیوى است در صورت است. بدین سبب دستور داده شده كه صورت را بشویند تا در حالى كه خالى از این آلودگیها باشد به خداوند توجّه كند. سپس به شستن دستها دستور داده شده است زیرا بیشتر امور دنیاى پست و شهوات و هوسهاى طبیعى به وسیله آنها انجام مى‏گردد. پس از آن سر مسح مى‏شود، چرا که نیروى تفكّرى كه انسان به وسیله آن در صدد رسیدن به مقاصد طبیعى خویش است و حواسّ را بر مى‏انگیزاند تا به كارهاى دنیوى رو آورد، و از اقبال به امور عالى اخروى مانع مى‏شود، در سر واقع است. سپس پاها را مسح مى‏كند، زیرا به وسیله آنهاست كه مقاصد خود را دنبال مى‏كند. پس از این وضویش تمام و به او اجازه داده شده كه به عبادت بپردازد، و به سوى آن رو آورد، و این سعادت را درك كند. در غسل دستور داده شده كه همه بدن شستشو شود، زیرا پست‏ترین و وابسته‏ترین حالات انسان به قواى شهوانى آن موقعى است كه غسل واجب مى‏شود، و در این حالت سراسر بدن انسان دخالت دارد. و چون همه بدنش از مرتبه عالى انسانى به دور افتاده و در لذّات دنیوى فرو رفته شستن تمام بدن از مهمترین اعمال شرعى گردیده است. این كار بدان سبب صورت مى‏گیرد كه انسان براى قرار گرفتن در جهتى شریف و دخول در عبادتى عالى و متین شایستگى یابد، و از نیروهاى حیوانى و لذّات دنیوى دور گردد.

در تیمّم دستور داده شده است كه صورت و پشت دستها با خاك مسح شوند، تا این اعضا راه فروتنى در پیش گیرند، و اثر خاك پست را به خود بپذیرند. »

در کتاب عیون اخبار الرضا از امام رضا (ع) روایتی هست که مضمونش این است : «همانا به وضو دستور داده شده تا بنده به هنگامى كه در پیشگاه خداوند جبّار براى راز و نیاز با او به پا مى‏خیزد، و امر او را اطاعت مى‏كند پاك، و از هر آلودگى و پلیدى پاكیزه باشد، علاوه بر آن وضو سبب از میان رفتن كسالت، و برطرف شدن چرت و خواب و موجب صفاى دل براى قیام در پیشگاه خداوند بزرگ است. و این كه وضو بر صورت و دستها و سر و پاها واجب شده براى این است كه بنده هنگامى كه در برابر خداوند مى‏ایستد اعمال او به وسیله اعضا و جوارحى كه وضو در آنها واجب شده است نمایان مى‏شود، زیرا با صورت خود به سجده و خضوع‏ مى‏پردازد، و با دستهایش خواهش میکند و با سرش در ركوع و سجود، خود را برابر او قرار مى‏دهد، و به وسیله پاهایش برمى‏خیزد و مى‏نشیند امّا این كه در جنابت غسل واجب شده و در قضاى حاجت چنین امرى نشده به سبب این است كه جنابت از نفس انسان برمى‏خیزد، و چیزى است كه از همه جسد او خارج مى‏شود، در حالى كه قضاى حاجت برخاسته از درون جان انسان نیست، بلكه غذایى است كه از درى داخل و از در دیگر خارج مى‏شود.»

خلاصه مطلب اینکه وضوء اشاره ای است معرفتی به اینکه در محضر خداوند متعال چهره انسان که مرکز اصلی انسانیتِ ظاهری اوست بایستی از دیدن و گفتن و شنیدنِ ناپاک به دور باشد  که رمزش شستن صورت است و نیز دستهایش بایستی از فعالیتهای ناپاک و ناپسند به دور باشد  که رمزش شستن آنهاست و نیز مغز انسان که جایگاه عقل و فکر اوست بایستی از نیت و علم و اراده و عقیده ناپاک دور باشد که رمزش مسح سر است و در آخر کار پاهایش بایستی از گام نهادن در راه کارهای زشت و ناپسند پاک باشد که رمزش مسح آنهاست.

و غسل که شستن تمامی بدن است خصوصا در جنابت ، حیض و نفاس اضافه بر شستن ظاهر بدن اشاره به این است که مکلف در محضر خداوند متعال بایستی با تمام وجودش از تمام پلیدی ها پاک باشد که حیض و نفاس و جنابت خود پلیدی یا شهوتی است که تمامی بدن را و روح را و همه انسان را شامل است و این گرچه حلال است ولی در محضر عبودیت حق بایستی از هرگونه پلیدی و شهوت گرچه شهوت پاک تا چه رسد به شهوتهای ناپاک-به دور باشد چون شهوت های پاک و حلال فقط در بعد ماده مجوز دارد اما در بعد عالم ماوراء ماده هرگز نه تنها مجوزی ندارد بلکه حتی توجه به این سمت نیز انسان را از صعود به آن مقام باز میدارد.آیه فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (طه- 12)شاهدی است بر این که در این مسیر حتی از لذتهای حلال و مجاز نیز باید بر حذر بود. و تیمم که با دست خاکین بر چهره و دو پشت دستها کشیدن است اشاره به این است که مکلف با خاک پاک و یا هر زمینی پاک پیشانیش را که مرکز بزرگ انسانیت اوست و دستهایش را که محور اصلی فعالیت های ظاهری اوست  به عنوان آمادگی برای بندگی خدا خاک مال کند.

توجه شود که خواندن دعاهائی که برای وضوء گفته شده است میتواند اثر خوبی روی حضور قلب در حین وضوء بگذارد و کلا توجه شود که وضوء  و غسل و تیمم مقدمات نماز هستند و حضور قلب در آنها شاید بتواند روی حضور قلب در نماز نیز تاثیر  گذار باشد.

بعضی نکات علمی راجع به وضوء و غسل:

وضوء : برخی از پزشکان در مورد وضوء می نویسند: اگر دست آوردهای علمی جدید را درباره بهداشت پوست مورد مطالعه قرار دهیم به عمق اهمیت تشریع وضوء پی میبریم.دست و صورت که غالبا در معرض مباشرت با کثافات و میکروبهای مختلف میباشند در هر روزی چند مرتبه شستن آنها لازم است به طوری که آب به پوست برسد تا رفع چربی و کثافات بنماید.سابقا گمان میکرند که ورود میکروب به داخل بدن منحصر به چند مخرج است ولی اکنون به ثبوت رسیده که ممکن است میکروب از طریق پوست هم منتقل شود و دستها و صورت بیشتر از اعضای دیگر در معرض میکروبها هستند.بعد از دستها و صورت این سر و پاها هستند که در معرض میکروبها هستند و غیر از اعضای وضوء باقی اعضاء بدن زیر لباس هستند و کمتر آلوده به میکروبهای محیط میشوند. در مورد نوع آب وضوء(سرد و پاک و مطلق بودن)و استنشاق(آب در بینی کردن)و مضمضه(آب در دهان کردن)و مسواک قبل از وضوء هم مطالب بهداشتی جالبی وجود دارد که در سخنان صاحب نظران و پزشکان بدانها اشاره شده است.

غسل : طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعالیتهای بدن را کنترل میکند ، اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک.این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه و جهازات داخلی و خارجی گسترده شده اند.وظیفه اعصاب سمپاتیک تند کردن و به فعالیت وا داشتن دستگاههای مختلف بدن است و وظیفه اعصاب پاراسمپاتیک کند کردن فعالیت آنهاست...و از  تعادل فعالیت این دو دسته اعصاب نباتی ، دستگاههای بدن به طور متعادل کار میکند.گاهی جریانهائی در بدن رخ میدهد که این تعادل را به هم میزند از جمله این جریانها مسئله ارگاسم ( اوج لذت جنسی ) است و در این موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتیک (اعصاب ترمز کننده)بر اعصاب سمپاتیک(اعصاب محرک)پیشی میگیرد و تعادل به شکل منفی به هم میخورد. این موضوع نیز ثابت شده است كه از جمله امورى كه میتواند اعصاب سمپاتیك را بكار وادارد و تعادل از دست رفته را تامین كند تماس آب با بدن است و از آن جا كه تاثیر" ارگاسم" روى تمام اعضاى بدن بطور محسوس دیده میشود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن بهم میخورد دستور داده شده است كه پس از آمیزش جنسى، یا خروج منى، تمام بدن با آب شسته شود و در پرتو اثر حیات بخش آن تعادل كامل در میان این دو دسته اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد.

برخی از صاحب نظران مینویسند : روی پوست بدن منافذی است که قریب دو میلیون عدد هستند که از طریق آنها اکسیژن جذب میشود به طوری که 7 درصد تنفس بدن از این طریق است و از طرفی گازهای سمی و عرق از پوست بیرون میرود که در اثر تبخیر دائمی عرق های خارج از پوست بدن ، مواد سمی از آن باقی میماند و مواد گازی آن تصعید میشود.بنابراین رسوبی روی پوست بدن از این مواد چربی سمی باقی میماند.این رسوبات منافذ پوستی را مسدود میکند و محیط مساعدی برای پرورش و ازدیاد انگلها میشود و در حال آمیزش ، عرق زیادتری حاصل میشود و در نتیجه رسوبات زیادتری حاصل میشود(به طور متوسط در هر 24 ساعت یک لیتر عرق از بدن خارج میشود و اگر سوراخ های سطح بدن انسان با وسیله ای کاملا مسدود شود طولی نمیکشد که انسان هلاک میشود)حال حمام بعد از آمیزش باعث میشود که بدن شسته و رسوبها که لانه انگلها است مرتفع شود و این کار باعث میشود که منافذ پوستی بدن باز شود و تنفس پوستی عادی شود و شاید اشاره به همین مطلب داشته باشد حدیثی که از امام رضا علیه السلام در کتاب مستدرک الوسائل و بحار الانوار نقل شده است  که فرمودند:

وَ مَیِّزْ شَعْرَكَ بِأَنَامِلِكَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ نَرْوِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَبَلِّغِ الْمَاءَ تَحْتَهَا فِی أُصُولِ الشَّعْرِ كُلِّهَا وَ خَلِّلِ أُذُنَیْكَ بِإِصْبَعِكَ وَ انْظُرْ أَنْ لَا تَبْقَى شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِكَ وَ لِحْیَتِكَ إِلَّا وَ تُدْخِلُ تَحْتَهَا الْمَاءَ

                         مستدرك‏الوسائل ج : 1 ص : 479

یعنی هنگام غسل جنابت موهایت را توسط انگشتانت جدا کن چرا که از رسول خدا روایت میکنیم که زیر هر موئی جنابتی است  پس آب را به ریشه هر موئی برسان و انگشتانت را هم داخل گوشهایت وارد کن و نگاه کن که یک وقت موئی از سرت یا محاسنت نمانده باشد الا اینکه زیر آن آب وارد شده باشد.

علاوه بر اینکه هنگام عمل آمیزش اعصاب خسته و منقبض میشود و زیر آب گرم رفتن اعصاب را منبسط و آنها را به حال طبیعی بر میگرداند و نیز جریان خون را در همه بدن تشدید و تجدید مینماید


نظرات() How can you heal an Achilles tendonitis fast?
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 14 و 42 دقیقه و 10 ثانیه
Everyone loves what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!

Keep up the awesome works guys I've included you guys to my own blogroll.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر